+ DEL 100%

Com que aquí ningú no cobra, el 100% de les teves aportacions arriben a la destinació final.

Amb aquest propòsit, fins i tot moltes despeses les afrontem l'equip gestor, sense tocar el compte

A més, aconseguim que proveïdors, empreses, patrocinadors i col·laboradors ens facin un tracte preferencial, fins i tot –en algunes ocasions– a cost zero.

MEMÒRIA 2021

LLEGIR MEMÒRIA 2021

MEMÒRIA 2020

LLEGIR LA MEMÒRIA 2020

INGRESSOS I DESPESES DE VIDA SIGNIFICATIVA DURANT EL 2020

Volem tenir un fons per a urgències de menjar i altres productes de primera necessitat i per a la posada en marxa

d'un nou model de Casa d'Acollida per a mares amb fills/es.

VEURE EL RESUM DE L'ANY 2020

ENTITATS COL·LABORADORES

Loading...