Sensibilització en escoles, instituts, universitats i empreses

Ens apropem als col·legis, instituts, entitats, universitats i empreses de tot tipus per sensibilitzar i fomentar la implicació individual i col·lectiva per construir un món més amorós i solidari. En tots els casos i des d'un diàleg de cocreació, promovem l'acció individual i la construcció de nous projectes altruistes. La idea final és que moltes persones estiguin atentes i disponibles per aprofitar les oportunitats d'ajudar a les persones més vulnerables del seu entorn més proper.

Som tutors de grups de joves que cursen els seus estudis de Grau Superior d'Educació Infantil i, sobretot, d'integració social, col·laborant amb els seus Projectes de Crèdit de Síntesi, un treball de final de curs on havien de programar, organitzar, portar a la pràctica , avaluar i exposar una proposta concreta.

Col·laborem amb alumnes de col·legis, instituts i universitats en projectes relacionats amb les desigualtats socials i el medi ambient.

Des del projecte "Educar en el Altruisme" incidim en nens, joves, adolescents, famílies, professorat, treballadors i empresaris amb la idea que modifiquin certes actituds amb l'objectiu d'estar més satisfets amb ells mateixos i col·laborin per tenir un propòsit de vida compartit .

Comparteix el projecte